Trending

Home Schooling , apa dan bagaiamana ?

Home schooling, suatu model pendidikan yang enak didengar, dirasakan dan mungkin enak dijalakan baik oleh anaknya (home schooler) maupun praktisinya (orang taunya). Betapa tidak, anak home schooling tidak perlu ke sekolah tiap hari, belajar kapan saja, dimana saja. orang tuanya pun sebagai praktisi tidk perlu antar jemput ke sekolah, tidak repot membangunkan tiap pagi.

Namun alangkah baiknya kita mengetahui ilmunya sebelum menceburkan diri ke dalamnya. teringat salah satu kaedah islam "al ilmu qoblal'-qoulu wal-amal" ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan.  Kebun bidara dengan motto tebar manfaat tuk sesama, juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan bagi anak anak kami sebagai mana dalam halaman tentang kami.

Kebun bidara telah menerapkan home schooling sejak anak pertama hingga kini sudah terlahir anak ke lima. semoga Allah meridhoai dan selalau memberikan hidayah dan taufiqnya kepada kami untuk memberikan pendidikan terbaik bagi buah hati kami, demikian pula Sdra-i pengunjung blog ini.

Posting pertama tentang home schooling ini akan bagi ebook home schooling dari Sabumi Bandung, sebuah komunitas home sachooling muslim di Kota Bandung. insya Allah cukup mengatarkan kita pada pemahaman awal tentang home schooling. Semoga bermanfaat

Link download ebook Home schooling :
https://sabumibdg.files.wordpress.com/2015/10/handout-sabumi-12sep15-jadi.pdf
https://sabumibdg.files.wordpress.com/2017/07/sabumi.pdf

Posting Komentar